Hlavní obsah

manchado

Vyskytuje se v

canal: canal de la ManchaLamanšský průliv

ingenioso: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la ManchaDůmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

solar: manchas solaressluneční skvrny, skvrny na Slunci