Hlavní obsah

krejčovský

Vyskytuje se v

nůžky: tijeras de costura/de podarkrejčovské/zahradnické nůžky

cinta: cinta métricakrejčovský metr, pásmo měřicí

krejčovský: músculo sartorioanat. krejčovský sval