Hlavní obsah

již

Příslovce

  • ya(je v trvání) hacejiž neya no, no másjiž nikdynunca más

Vyskytuje se v

již: ya no, no másjiž ne

kolébka: desde la cunajiž od kolébky od dětství

cual: según el cualpodle nějž

quien: quieneskteří, jež