Hlavní obsah

irregular

Vyskytuje se v

conjugación: conjugación regular/irregularpravidelné/nepravidelné časování

sloveso: verbo regular/irregularpravidelné/nepravidelné sloveso