Hlavní obsah

inzerát

Nechtěli jste hledat:

imputresciblenepodléhající hnilobě

inabarcableneobsáhnutelný, nezachytitelný, nepopsatelný

inabordablenepřístupný, nedostupný

inacabablenekonečný, nikdy nekončící

inaccesibilidadnedostupnost, nepřístupnost

inaccesiblenepřístupný, nedostupný

inacciónnečinnost, pasivita, zahálka

inaceptablenepřijatelný, neakceptovatelný, netolerovatelný

inaceptablementenepřípustně, nepřijatelně, neakceptovatelně

inactivacióninaktivace