Hlavní obsah

imunitní

Nechtěli jste hledat:

ilustrísimonejjasnější, veledůstojný, velevážený

imagenobraz, zobrazení, vyobrazení

imaginablepředstavitelný

imaginaciónpředstavivost, obrazotvornost, fantazie

imaginarpředstavit si, vymyslet (si)

imaginariopomyslný, vymyšlený, imaginární

imaginativapředstavivost

imaginativoobrazotvorný, imaginativní

imagineríaliterární obrazy/figury

imaginerořezbář, malíř