Hlavní obsah

gota

Vyskytuje se v

po: gota a gotapo kapkách pomalu

přeháňka: lluvia menuda, přen. pár kapek cuatro gotas malá přeháňka

chlup: ser como dos gotas de aguabýt na chlup stejný

kapka: Eso fue la gota que colmó el vaso., Eso fue la última gota.To byla poslední kapka.

krev: hasta la última gota de sangredo poslední kapky krve

moře: ser como una gota en el marbýt jako kapka v moři

podobat se: ser como dos gotas de aguapodobat se jako vejce vejci

podobný: parecerse/ser como dos gotas de aguabýt si podobní jako vejce vejci

pohár: Fue la última gota (que colmó el vaso).Pohár přetekl.

vejce: parecerse como dos gotas de aguabýt si podobný jako vejce vejci

gota: ser la última gotabýt poslední kapkou