Hlavní obsah

foném

Nechtěli jste hledat:

fonendoscopiofonendoskop

fonéticafonetika

fonéticofonetický, hláskový

foniatrafoniatr/foniatrička

foniatríafoniatrie

fónicofonický, zvukový, hláskový

fonoabsorbentepohlcující zvuk

fonográficofonografický

fonógrafofonograf

fonologíafonologie