Hlavní obsah

examen

Vyskytuje se v

repesca: examen de repescaopravná zkouška

ingreso: examen de ingresopřijímací zkouška

oral: examen oralústní zkouška