Hlavní obsah

denim

Nechtěli jste hledat:

dengueupejpavost, upejpání

denigraciónočerňování, pomlouvání, pomluva

denigranteočerňující, pomlouvačný, nactiutrhačný

denigraročernit, pomluvit, zhanobit

denodadoodvážný, statečný, udatný

denominaciónpojmenování, označení, jméno

denominadonazvaný, pojmenovaný

denominadorjmenující, označující

denominaldenominativní, odvozený od jména

denominarpojmenovat, nazvat