Hlavní obsah

complejo

Podstatné jméno mužské

  1. komplex, celek, souhrn
  2. komplex staveb ap.
  3. psych.komplexcomplejo de culpakomplex vinycomplejo de inferioridadkomplex méněcennosti

Vyskytuje se v

Edipo: psych. complejo de Edipooidipovský komplex

inferioridad: complejo de inferioridadkomplex méněcennosti

mesiánico: complejo mesiánicomesiášský komplex

hotelero: complejo hotelerohotelový komplex

complejo: complejo de culpakomplex viny