Hlavní obsah

central

Vyskytuje se v

eléctrico: central eléctricaelektrárna

América: América del Sur/del Norte/CentralJižní/Severní/Střední Amerika

calefacción: calefacción centralústřední topení

térmico: central térmicatepelná elektrárna