Hlavní obsah

antiguo

Vyskytuje se v

chapado: chapado a la antiguastaromódní, se staromódními názory

mundo: Mundo Antiguo, Viejo MundoStarý svět

testamento: Antiguo/Nuevo TestamentoStarý/Nový zákon

casco: casco histórico/antiguohistorický střed města

pověst: Antiguas leyendas checasStaré pověsti české dílo Jiráska

starý: Antiguo Testamento bibl. Starý zákon

antiguo: antiguosdávné národy, lidé dávnověku