Hlavní obsah

agregátní

Nechtěli jste hledat:

agredirnapadnout, přepadnout

agregaciónpřidání, dodání, připojení

agregadopřipojený, přidaný, přidružený

agregaduríafunkce přidělence

agregarpřidat, připojit

agremiarsdružit, spojit

agresiónnapadení, útok, přepadení, agrese

agresivamenteagresivně, útočně

agresividadagresivita, nepřátelství

agresivoútočný, agresivní, bojovný