Hlavní obsah

šokovať

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso