Hlavní obsah

zrušení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odvolání) аннули́рование, отме́на
  2. (zastavení, odstranění) отме́на, сня́тиеzrušení vízové povinnostiотме́на ви́зового режи́ма

Vyskytuje se v

kontrakt: подписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́ктpodepsat/uzavřít/zrušit kontrakt

předplatné: отмени́ть/аннули́ровать подпи́ску на журна́лzrušit předplatné časopisu

zrušit: отмени́ть прика́зzrušit nařízení

расто́ргнуть: расто́ргнуть догово́рzrušit smlouvu

расторже́ние: расторже́ние бра́каrozvod, zrušení manželství

блока́да: снять блока́дуzrušit blokádu

отмени́ть: отмени́ть прика́зzrušit nařízení

ро́спуск: ро́спуск предприя́тияzrušení podniku

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

zrušení: отме́на ви́зового режи́маzrušení vízové povinnosti