Hlavní obsah

zahraničí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

pošilhávat: присма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́мpošilhávat po práci v zahraničí

volání: междунаро́дный звоно́кvolání do zahraničí

vyjet: вы́ехать за грани́цуvyjet do zahraničí

зарубе́жье: бли́жнее зарубе́жьеblízké zahraničí bývalé svazové republiky SSSR

рубе́ж: за рубежо́мv zahraničí

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

zahraničí: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničí