Hlavní obsah

zřetelně

Vyskytuje se v

výslovnost: пра́вильное/чёткое произноше́ниеsprávná/zřetelná výslovnost

zřetelný: чёткое произноше́ниеzřetelná výslovnost

zřetelně: чита́ть вня́тноčíst zřetelně