Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

poděkování: вы́разить благода́рностьvyjádřit poděkování

pohoršení: вы́разить возмуще́ние чемуvyjádřit pohoršení nad čím

upřímný: вы́разить и́скренние соболе́знование комуvyjádřit upřímnou soustrast komu

вложи́ть: вложи́ть что в уста́ комуvyjádřit co ústy koho

взгляд: вы́сказать свои́ взгля́дыvyjádřit své názory

восхище́ние: вы́разить своё восхище́ниеvyjádřit své nadšení

вы́разиться: вы́разиться то́чно/чёткоvyjádřit se přesně/jasně

несогла́сие: вы́разить своё несогла́сиеvyjádřit svůj nesouhlas

vyjádřit: вы́сказать своё мне́ниеvyjádřit své mínění