Hlavní obsah

uznaný

Vyskytuje se v

neuznat: не созна́ть свою́ вину́neuznat svou vinu

nevinný: призна́ть невино́вным когоuznat nevinným koho

uznat: Сознаю́сь, что...Musím uznat, že...

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

вино́вный: призна́ть вино́внымuznat vinným

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.