Hlavní obsah

určit

Vyskytuje se v

diagnóza: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

likvidace: предназна́чить для уничтоже́нияurčit k likvidaci

диа́гноз: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

určit: диагности́ровать, поста́вить диа́гнозmed. určit diagnózu