Hlavní obsah

stěhování

Vyskytuje se v

národ: переселе́ние наро́довstěhování národů

nesouhlasit: Я несогла́сен на перее́зд.Nesouhlasím se stěhováním.

переселе́ние: переселе́ние наро́довstěhování národů

расселе́ние: расселе́ние славя́нstěhování Slovanů

stěhování: переселе́ние наро́довstěhování národů