Hlavní obsah

sólové

Vyskytuje se v

zpěv: со́льное/хорово́е пе́ниеsólový/sborový zpěv

album: со́ло/дебю́тный альбо́мsólové/debutové album

výstup: со́льный но́мерsólový výstup