Hlavní obsah

průběhu

Vyskytuje se v

ponechat: дать де́лу идти́ свои́м хо́домponechat věcem volný průběh

průběh: за год, в тече́ние го́даv průběhu roku