Hlavní obsah

počáteční

Vyskytuje se v

vklad: первонача́льный/долгосро́чный/беспроце́нтный вкладfin. počáteční/dlouhodobý/bezúročný vklad

kapitál: (перво)нача́льный/основно́й капита́лpočáteční/základní kapitál

počáteční: исхо́дное состоя́ниеpočáteční stav