Hlavní obsah

příslovečný

Vyskytuje se v

určení: větný člen обстоя́тельствоpříslovečné určení

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu