Hlavní obsah

obchvat

Vyskytuje se v

объездно́й: объездна́я доро́га/тра́сса/автостра́даobchvat

obchvat: тра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́гаdopravní obchvat