Hlavní obsah

očekávaný

Vyskytuje se v

příští: ждать, что пока́жет бу́дущееočekávat věci příští

zisk: о́бщая/сме́тная при́быльcelkový/očekávaný zisk

očekávat: мно́гого ожида́ть от когоočekávat mnoho od koho

poloha: В ни́зших райо́нах ожида́ется дождь.V nižších polohách očekáváme déšť.

očekávaný: предположи́тельный результа́тočekávaný výsledek