Hlavní obsah

negativně

Vyskytuje se v

ре́зус-фа́ктор: отрица́тельный/положи́тельный ре́зус-фа́кторRh-faktor negativní/pozitivní

negativně: относи́ться отрица́тельно к чемуstavět se negativně k čemu