Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (napjaté očekávání) напряжённость, беспоко́йствоs napětím čekatс беспоко́йством ждать
  2. (duševní vypětí) напряже́ние, стресс
  3. (elektrické) напряже́ниеelektrické napětíэлектри́ческое напряже́ниеnízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние
  4. (vnitřní pnutí) напряже́ние(lana ap.) натяже́ние
  5. (stav hrozící střetnutím) напряжённостьpolitické napětíполити́ческое напряже́ние

Vyskytuje se v

modulační: напряже́ние модуля́цииtech. modulační napětí

sdružený: лине́йное напряже́ниеelektr. sdružené napětí

síťový: напряже́ние се́тиelektr. síťové napětí

úbytek: паде́ние напряже́нияelektr. úbytek napětí

eskalace: эскала́ция напряже́нияeskalace napětí

mezinárodní: напряжённость в междунаро́дных отноше́нияхmezinárodní napětí

napnout: натяну́ть тети́вуnapnout tětivu

plachta: подня́ть паруса́napnout plachty

vzrůst: повыше́ние напряже́нияvzrůst napětí

zmenšit: осла́бить напряже́ниеzmenšit napětí

napětí: электри́ческое напряже́ниеelektrické napětí