Hlavní obsah

jednotka

Vyskytuje se v

koronární: отделе́ние кардиореанима́цииkoronární jednotka

měnový: де́нежная едини́цаměnová jednotka

měrový: едини́ца ме́рыměrová jednotka

objem: ме́ры ёмкостиjednotky objemu

peněžní: де́нежная едини́цаpeněžní jednotka

zvláštní: спецна́з, отря́д осо́бого назначе́нияjednotka zvláštního nasazení

elitní: эли́тная вои́нская часть, гва́рдияelitní vojenská jednotka

nasazení: отря́д осо́бого назначе́нияjednotka rychlého nasazení

řídicí: устро́йство управле́нияřídicí jednotka

územní: территориа́льная едини́цаúzemní jednotka/celek

jednotka: едини́ца жилья́bytová jednotka