Hlavní obsah

hluboký

Vyskytuje se v

talíř: глубо́кая/ме́лкая/десе́ртная таре́лкаhluboký/mělký/dezertní talíř

zármutek: с глубо́кой ско́рбьюs hlubokým zármutkem

lítost: прояви́ть глубо́кое сострада́ниеprojevit hlubokou lítost

nádech: глубо́кий вдохhluboký nádech

spánek: чу́ткий/глубо́кий сонlehký/hluboký spánek

vráska: глубо́кие морщи́ны на лбуhluboké vrásky na čele

výstřih: глубо́кое декольте́hluboký výstřih

вы́рез: глубо́кий/кру́глый вы́резhluboký/kulatý výstřih

таре́лка: глубо́кая/ме́лкая таре́лкаhluboký/mělký talíř

hluboký: глубо́кая таре́лкаhluboký talíř