Hlavní obsah

cvičení

Vyskytuje se v

aerobní: аэро́бные упражне́нияaerobní cvičení

cvičit: де́лать заря́дкуcvičit rozcvičku

hrazda: упражне́ние на турнике́cvičení na hrazdě

jóga: занима́ться йо́гойcvičit jógu

pořadový: строевы́е заня́тияvoj. pořadová cvičení

praktický: пра́ктикум, практи́ческие заня́тия по чемуpraktická cvičení z čeho

rehabilitační: лече́бная физкульту́раrehabilitační cvičení

cvičení: фи́тнес упражне́ния, оздорови́тельные упражне́нияkondiční cvičení