Hlavní obsah

benzinový

Vyskytuje se v

motor: ди́зельный/бензи́новый дви́гательdieselový/benzínový motor

nádrž: то́пливный бак, бензоба́кpalivová/benzinová nádrž

бензи́новый: бензи́новый дви́гательbenzinový motor

коло́нка: бензи́новая коло́нкаvýdejový benzínový stojan u čerpací stanice

бензозапра́вочный: бензозапра́вочная ста́нцияbenzinová stanice, benzinka

дви́гатель: ди́зельный/бензи́новый дви́гательdieselový/benzínový motor

benzinový: бензоколо́нкаbenzinová pumpa