Hlavní obsah

я́сный

Vyskytuje se v

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

я́сно: Я́сно как (бо́жий) день.To je nad slunce jasné.

гром: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe, z čista jasna

со́кол: я́сный со́колudatný mládenec, junák v lidové slovesnosti

nad, nade: Э́то ясне́е всего́.Je to nad slunce jasnější.

jasně: я́сно и поня́тноjasně a srozumitelně

jasno: Стои́т я́сная пого́да.Je úplně jasno.

jasný: я́сное не́боjasná obloha

polojasno: я́сно, переме́нная о́блачностьjasno až polojasno

říct: Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!To bych řekl!

blesk: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe

nasnadě: Э́то я́сно как день.To je nasnadě.

rozum: Э́то же я́сно!, Я́сное де́ло!, Поня́тно!, Разуме́ется!To dá rozum!

тень: тень наводи́ть, наводи́ть тень на я́сный деньzamlžovat co