Hlavní obsah

эне́ргия

Vyskytuje se v

а́томный: а́томная эне́ргияjaderná energie

сгу́сток: Он - сгу́сток эне́ргии.Je úplně nabitý energií.

energie: электри́ческая/а́томная эне́ргияelektrická/atomová energie

zákon: зако́н сохране́ния эне́ргииfyz. zákon zachování energie

akumulovat: аккумули́ровать тепло́/эне́ргию/ресу́рсыakumulovat teplo/energii/zásoby

alternativní: альтернати́вные исто́чники эне́ргииalternativní zdroje energie

kinetický: кинети́ческая эне́ргияkinetická energie

obnovitelný: возобновля́емые исто́чники (эне́ргии)obnovitelné zdroje (energie)