Hlavní obsah

электро́нный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. elektronický přístroj ap.электро́нный а́дресelektronická adresa, hovor. e-mail
  2. elektronový obal ap.

Vyskytuje se v

комме́рция: электро́нная комме́рцияinternetový obchod

письмо́: электро́нное письмо́e-mail

по́дпись: электро́нная по́дписьelektronický podpis

а́дрес: а́дрес электро́нной по́чты, электро́нный а́дресe-mailová adresa

ба́нкинг: электро́нный ба́нкингelektronické bankovnictví

elektronický: электро́нная по́чтаelektronická pošta

podpis: электро́нная по́дписьelektronický podpis

pošta: электро́нная по́чтаelektronická pošta

schránka: (электро́нный) почто́вый я́щикe-mailová schránka

adresa: электро́нный а́дресe-mailová adresa

e-book: скача́ть электро́нную кни́гуstáhnout si e-book

e-kniha: ска́чивать электро́нные кни́ги беспла́тноstahovat e-knihy zdarma

e-mail: отпра́вить по электро́нной по́чтеposlat e-mailem

e-mailový: электро́нный а́дресe-mailová adresa

podoba: в электро́нном ви́де, в электро́нной фо́рмеv elektronické podobě

poslat: отпра́вить что по электро́нной по́чтеposlat co elektronickou poštou

электро́нный: электро́нный а́дресelektronická adresa, hovor. e-mail