Hlavní obsah

че́шский

Přídavné jméno-ая, -ое

  • českýче́шский язы́кčeština

Vyskytuje se v

перево́дчик: перево́дчик с че́шского/на че́шскийpřekladatel z češtiny/do češtiny

че́шский: че́шский язы́кčeština

český: пиро́п, че́шский грана́тminer. český granát

čeština: литерату́рный/разгово́рный че́шский язы́кspisovná/hovorová čeština

granát: че́шский грана́тčeský granát

senát: Сена́т Парла́мента Че́шской Респу́бликиSenát Parlamentu České republiky

ústava: Конститу́ция Че́шской Респу́бликиÚstava České republiky

lámaný: ло́маный че́шскийlámaná čeština