Hlavní obsah

худо́жественный

Přídavné jméno-ая, -ое; -вен, -венна

  1. umělecký, malířskýхудо́жественная гимна́стикаumělecká gymnastika
  2. um.obrazový, výtvarný, umělecký dílo ap.худо́жественная литерату́раkrásná literaturaхудо́жественный фильмhraný film
  3. vkusný, estetický umělecky provedený

Vyskytuje se v

гимна́стика: спорти́вная/худо́жественная гимна́стикаsportovní/moderní gymnastika

forma: худо́жественная фо́рмаumělecká forma

gymnastika: худо́жественная/спорти́вная/во́дная гимна́стикаmoderní/sportovní/vodní gymnastika

krásný: худо́жественная литерату́раkrásná literatura

předmět: худо́жественный предме́т, предме́т иску́сстваumělecký předmět

styl: разгово́рный/публицисти́ческий/худо́жественный стильhovorový/publicistický/umělecký styl

umělecký: худо́жественный руководи́тель, худру́кumělecký ředitel divadla

vedoucí: худо́жественный руководи́тель, худру́кumělecký vedoucí

hodnota: худо́жественная це́нностьumělecká hodnota

literatura: худо́жественная/специа́льная литерату́раkrásná/odborná literatura

výtvor: худо́жественное произведе́ниеumělecký výtvor

худо́жественный: худо́жественная гимна́стикаumělecká gymnastika