Hlavní obsah

ухо́д

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

новорождённый: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

но́готь: ухо́д за ногтя́миpéče o nehty manikúra

посо́бие: посо́бие по ухо́ду за ребёнкомrodičovský příspěvek

péče: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

údržba: техни́ческий/превенти́вный ухо́дtechnická/preventivní údržba

únik: уклоне́ние от упла́ты нало́гов, ухо́д от нало́говekon. daňový únik

odchod: ухо́д на пе́нсиюodchod do důchodu

scéna: ухо́д со сце́ныodchod ze scény

zacházení: осторо́жное обраще́ние, бере́жный ухо́дopatrné zacházení