Hlavní obsah

усто́йчивый

Vyskytuje se v

ustálený: усто́йчивое словосочета́ниеling. ustálené slovní spojení

vratký: неусто́йчивое равнове́сиеvratká rovnováha

neudržitelný: неусто́йчивое разви́тиеneudržitelný rozvoj

udržitelný: усто́йчивое разви́тиеekol. (trvale) udržitelný rozvoj

výraz: усто́йчивое/устаре́лое/изби́тое/ходя́чее выраже́ниеustálený/zastaralý/otřepaný/užívaný výraz

усто́йчивый: усто́йчивое разви́тиеudržitelný rozvoj