Hlavní obsah

услу́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. služba, pomoc přátelská ap.
  2. услу́ги služby komunální ap.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. к ва́шим услу́гам k Vašim službám

Vyskytuje se v

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

паке́т: паке́т услу́гbalíček služeb

пла́тный: пла́тные услу́гиplacené služby

k, ke, ku: к ва́шим услу́гамk (Vašim) službám

komplexní: ко́мплексные услу́гиkomplexní služby

komunální: бытово́е обслу́живание, коммуна́льные услу́гиkomunální služby

oplátka: услу́га за услу́гуpůjčka za oplátku

služba: консультацио́нные услу́гиporadenské služby

balíček: паке́т услу́гbalíček služeb

bezplatný: беспла́тная услу́гаbezplatná služba

dispozice: быть к услу́гам когоbýt k dispozici komu

hotelový: услу́ги гости́ницыhotelové služby

odtahový: услу́ги автоэвакуа́тораodtahová služba

poskytovat: предоставля́ть услу́гиposkytovat služby

průvodce: В сто́имость пое́здки включены́ услу́ги ги́да.V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby průvodce.

úplata: пла́тные услу́гиslužby za úplatu

užít: воспо́льзоваться услу́гами кого/чегоužít služeb koho/čeho

medvědí: медве́жья услу́гаmedvědí služba

půjčka: услу́га за услу́гуpůjčka za oplátku

услу́га: услу́гиslužby komunální ap.