Hlavní obsah

уравне́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. vyrovnání
  2. mat.rovnice lineární, jednoduchá ap.

Podstatné jméno, rod střední

  1. хими́ческое уравне́ние chem.chemická rovnice

Vyskytuje se v

дифференциа́льный: дифференциа́льное уравне́ниеdiferenciální rovnice

щёлкать: Уравне́ния как оре́хи щёлкает.Rovnice řeší levou zadní.

diferenční: дифференциа́льное уравне́ниеdiferenční rovnice

exponenciální: показа́тельное уравне́ниеexponenciální rovnice

kořen: ко́рень уравне́нияmat. kořen rovnice

kvadratický: квадра́тное уравне́ниеmat. kvadratická rovnice

rovnice: уравне́ние с одни́м неизве́стнымrovnice o jedné neznámé

řešitelný: разреши́мое уравне́ниеřešitelná rovnice

strana: ле́вая сторона́ уравне́нияmat. levá strana rovnice

zjednodušit: упрости́ть уравне́ниеmat. zjednodušit rovnici

diferenciální: дифференциа́льное уравне́ниеmat. diferenciální rovnice

neznámá: уравне́ние с двумя́ неизве́стнымиrovnice o dvou neznámých

řešení: реше́ние уравне́нияmat. řešení rovnice

vyřešit: разреши́ть уравне́ниеmat. vyřešit rovnici

zadní: Уравне́ния как оре́хи щёлкает.Rovnice řeší levou zadní.

уравне́ние: хими́ческое уравне́ниеchemická rovnice