Hlavní obsah

треуго́льник

Podstatné jméno, rod mužský

  1. любо́вный треуго́льник milostný trojúhelník

Vyskytuje se v

верши́на: верши́на треуго́льникаvrchol trojúhelníku

равносторо́нний: равносторо́нний треуго́льникrovnostranný trojúhelník

bermudský: берму́дский треуго́льникbermudský trojúhelník

milostný: любо́вный треуго́льникmilostný trojúhelník

rovnoramenný: равнобе́дренный треуго́льникgeom. rovnoramenný trojúhelník

rovnostranný: равносторо́нний треуго́льникrovnostranný trojúhelník

trojúhelník: верши́на треуго́льникаvrchol trojúhelníku

úhel: вне́шние/вну́тренние углы́ треуго́льникаvnitřní/vnější úhly trojúhelníku

výstražný: авари́йный треуго́льникdopr. výstražný trojúhelník

výška: высота́ треуго́льникаvýška trojúhelníka

základna: основа́ние пирами́ды/треуго́льникаzákladna pyramidy/trojúhelníku

počítat: вычисля́ть пло́щадь треуго́льникаpočítat obsah trojúhelníku

strana: длина́ стороны́ треуго́льникаgeom. délka strany trojúhelníku

треуго́льник: любо́вный треуго́льникmilostný trojúhelník