Hlavní obsah

территориа́льный

Vyskytuje se v

voda: neutrální/teritoriální vodyнейтра́льные/территориа́льные во́ды

plánování: územní plánováníтерриториа́льное плани́рование

územní: územní jednotka/celekтерриториа́льная едини́ца