Hlavní obsah

телегра́фный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

аге́нтство: информацио́нное/телегра́фное аге́нтствоtisková kancelář/agentura

agentura: tisková/reklamní/personální agenturaтелегра́фное/рекла́мное/ка́дровое аге́нтство

tiskový: tisková agenturaтелегра́фное аге́нтство

telegrafní: telegrafní drátтелегра́фная про́волока

tyč: telegrafní tyčтелегра́фный столб