Hlavní obsah

текст

Podstatné jméno, rod mužský

  1. text, zápis básně, dokumentu ap.
  2. polygr.text část tisku bez obrázků ap.

Podstatné jméno, rod mužský

  1. но́тный текст notový zápis

Vyskytuje se v

обрабо́тка: обрабо́тка те́кстаúprava textu

рубрика́ция: рубрика́ция те́кстаheslové třídění textu

obnovit: восстанови́ть ста́рый вариа́нт те́кстаobnovit původní variantu textu

označit: вы́делить мы́шью текстvýp. označit text myší

projít: просмотре́ть текстprojít text

přeložený: переведённый текстpřeložený text

rozložit: разби́ть текст на не́сколько часте́йrozložit text do několika částí

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona

vysvětlivka: поясне́ния к те́кстуvysvětlivky k textu

текст: но́тный текстnotový zápis