Hlavní obsah

тво́рчество

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

slovesnost: у́стное наро́дное тво́рчествоústní lidová slovesnost

svoboda: свобо́да тво́рчестваtvůrčí svoboda

tvorba: литерату́рное тво́рчествоliterární tvorba