Hlavní obsah

строи́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  1. stavebnictví, stavitelství hospodářské odvětví, provádění staveb, rekonstrukcí ap.
  2. výstavba, stavění, stavbaзелёное строи́тельствоvytváření zelených ploch ve městech
  3. stavba, objekt

Vyskytuje se v

под: строи́тельство под ключstavby na klíč

stavba: stavba na klíčстрои́тельство под ключ

stavitelství: vodní stavitelstvíгидротехни́ческое строи́тельство

stavitelství: pozemní stavitelstvíстрои́тельство назе́мных сооруже́ний

výstavba: bytová/družstevní/státní výstavbaжилищно́е/кооперати́вное/госуда́рственное строи́тельство

výstavba: investiční výstavbaкапита́льное строи́тельство

rozestavěný: rozestavěná stavbaобъе́кт в ста́дии строи́тельства

stavba: povolení ke stavběразреше́ние на строи́тельство

technik: stavební technikте́хник-строи́тель, те́хник по строи́тельству