Hlavní obsah

сопротивле́ние

Vyskytuje se v

оказа́ть: оказа́ть сопротивле́ниеodporovat

odpor: hnutí odporuдвиже́ние сопротивле́ния

odpor: odpor vzduchuсопротивле́ние во́здуха

součinitel: součinitel odporuкоэффицие́нт сопротивле́ния

trpný: trpný odporпасси́вное сопротивле́ние

útok: útok na veřejného činiteleсопротивле́ние представи́телю вла́сти

valivý: fyz. valivý odporсопротивле́ние каче́нию

kladení: kladení odporuоказа́ние сопротивле́ния

narazit: narazit na odporвстре́тить сопротивле́ние

odbojový: odbojové hnutíдвиже́ние сопротивле́ния

odpor: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

podrobit se: bez odporu se podrobitподчини́ться без сопротивле́ния

postavit se: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

vzmoct se: vzmoci se na odporоказа́ть сопротивле́ние

zatčení: klást odpor při zatčeníоказа́ть сопротивле́ние при аре́сте

odpor: klást komu odporдава́ть отпо́р, ока́зывать сопротивле́ние кому

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuвы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́ния