Hlavní obsah

сопротивле́ние

Vyskytuje se v

оказа́ть: оказа́ть сопротивле́ниеodporovat

odpor: движе́ние сопротивле́нияhnutí odporu

součinitel: коэффицие́нт сопротивле́нияsoučinitel odporu

topný: нагрева́тельное сопротивле́ниеelektr. topný odpor

trpný: пасси́вное сопротивле́ниеtrpný odpor

útok: сопротивле́ние представи́телю вла́стиútok na veřejného činitele

valivý: сопротивле́ние каче́ниюfyz. valivý odpor

kladení: оказа́ние сопротивле́нияkladení odporu

narazit: встре́тить сопротивле́ниеnarazit na odpor

odbojový: движе́ние сопротивле́нияodbojové hnutí

podrobit se: подчини́ться без сопротивле́нияbez odporu se podrobit

postavit se: оказа́ть сопротивле́ниеpostavit se na odpor

vzmoct se: оказа́ть сопротивле́ниеvzmoci se na odpor

zatčení: оказа́ть сопротивле́ние при аре́стеklást odpor při zatčení

zvolit: вы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́нияzvolit cestu nejmenšího odporu